Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung nguồn lực tham gia phòng chống dịch Covid -19 đảm bảo an sinh xã hội, an toàn về sức khỏe cho toàn dân.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát động. Nhằm chung tay cùng trong công tác phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đóng góp từ 01 ngày lương trở lên ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19, đồng thời ủng hộ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và ủng hộ nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng do dông, lốc, mưa đá gây ra.

 

Thực hiện phát động toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực hưởng ứng đóng góp, ủng hộ với số tiền 37.681.000 đồng. Ngày 13/4/2020 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số phòng, đơn vị trực thuộc đã thay mặt cho công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao số tiền ủng hộ trên qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.