Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

Toàn cảnh Đại hội

          Ngày 26/5/2020, tại Hội trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới".

          Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đại hội có sự tham gia của 172 đảng viên (97,7%) thuộc 13 Chi bộ trong toàn Đảng bộ.

          Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ để ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, chú trọng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng tổ chức đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn, sắp xếp kịp thời. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác tổ chức, cán bộ thực hiện đúng quy định. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên, đảng viên là lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và số lượng đảng viên mới kết nạp đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

          Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã chú trọng phát triển các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ lực, thế mạnh các ngành nghề truyền thống, đặc sản của địa phương, từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, tạo sản phẩm có thương hiệu và giá trị cao. Qua đó từng bước tạo sự chuyển biến tư duy và phương thức tổ chức sản xuất của người dân khu vực nông thôn, góp phần thực hiện nhanh chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

          Đại hội đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng thời thông qua Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

                                      Nguyễn Duy Hà - Chi bộ Trung tâm Khuyến nông