Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018

Thứ Sáu, 23/03/2018 - 01:52

          Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan liên quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

          Năm 2017, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành trong tinhr tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, đổi mới; công tác hỗ trợ phát triển sản xuất chuyển biến tích cực; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn có trọng điểm. Nguồn vốn năm 2017 huy động thực hiện Chương trình là trên 2.734 tỷ đồng. Bình quân đến hết năm 2017 đạt 8,65 tiêu chí/xã, tăng 1,45 tiêu chí so với đầu năm 2017, giảm 36 xã dưới 5 tiêu chí (từ 46 xã xuống còn 10 xã). Số xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 là 12 xã, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,3% so với năm 2016 (từ 22,37% xuống còn 19,07%).

          Năm 2018, mục tiêu toàn tỉnh xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 48 xã, chiếm 23,19% số xã; bình quân 01 xã đạt từ 9,5-10 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cần toàn diện và có trọng điểm, chú trọng về số lượng chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo chất lượng. Chương trình cần thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các cấp, ngành cần tổng kết các bài học kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, có kế hoạch triển khai cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát các tiêu chí, khẩn trương giải quyết các vướng mắc phát sinh; thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; tập trung tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Các huyện lựa chọn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã có khu dân cư kiểu mẫu./.

Nguồn: langson.gov.vn