Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn on 11 April 2017
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
385/HDLN-SKHĐT-STC-SNN-NHNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành