Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn on 17 July 2015
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1211/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Tập tin đính kèm Size
T7-Danh muc du an thu hut dau tu theo ND 210.xls 37 KB