Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Giá trị xuất siêu các sản phẩm lâm sản 5 tháng đầu năm đứng đầu ngành nông nghiệp

Tính đến hết ngày 24/5/2018, giá trị xuất khẩu Lâm sản của ngành Lâm nghiệp đã vượt lên trên thủy sản, tiếp tục trở thành mặt hàng dẫn đầu trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu.

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, ước tính giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tháng 5 năm 2018 đạt 663 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu lâm sản chính 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,43 tỷ USD, tăng 8,7% so với 5 tháng đầu năm 2017. Giá trị xuất khẩu lâm sản chiếm 22% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Do giá trị kim ngạch xuất khẩu cao, giá trị nhập siêu thấp nên giá trị xuất siêu mang về của mặt hàng lâm sản tiếp tục đứng đầu các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc – là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, tình trạng phá rừng cũng được kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể, trong tháng 5/2018, cả nước đã phát hiện hơn 1.200 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 31% so với tháng 5/2017; diện tích rừng bị thiệt hại 82 ha giảm 70% so với tháng 5/2017. Số vụ vi phạm trong tháng 5 giảm so với cùng kỳ năm trước là do các địa phương đã triển khai tốt hơn Chỉ thị số 13-CT/TW, quy định trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra mất rừng; một số địa phương tổ chức cắm chốt bảo vệ rừng liên ngành tại các điểm nóng về phá rừng, điểm nóng về chế biến, mua bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Đối với hành vi phá rừng trái pháp luật: Trong tháng 5, cả nước đã xảy ra 186 vụ phá rừng giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng phá rừng xảy ra trong tháng chủ yếu tại tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu và khu vực Tây nguyên.

Một số thông tin khác

* Về Phát triển rừng

- Lũy kế đến ngày 24/5/2018, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 như sau:

- Chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng: đã chuẩn bị được gần 476,1 triệu cây giống các loại, bằng 126% so với cùng kỳ năm 2017.

- Trồng rừng tập trung: 72.173 ha (chủ yếu là các tỉnh phía Bắc, miền Trung và các tỉnh có thời vụ trồng rừng vào vụ Xuân), đạt 33,6% kế hoạch năm (tính cả chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng thay thế), bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó:

* Liên quan đến sử dụng rừng:

Đối với chi trả dịch vụ môi trường rừng

  • Kết quả thu: Đến 23/5/2018 cả nước đã thu được 1.063 tỷ đồng tiền DVMTR, đạt 45,63% kế hoạch năm và 185% so với cùng kỳ năm 2017 (thu tăng so với cùng kỳ 487,5 tỷ đồng) trong đó: Quỹ Trung ương thu được: 734 tỷ  đồng; Quỹ tỉnh thu được: 329 tỷ đồng; 
  • Kết quả chi: lũy kế chi tiền DVMTR của 2017 đến ngày 30/4/2018 là: gần 1.463 tỷ đồng/1.567,8 tỷ đồng trả cho chủ rừng đạt xấp xỉ 93% số tiền phải chi trả cho chủ rừng.

Khai thác rừng trồng tập trung

Đến ngày 22/5/2018, có 26 đơn vị báo cáo số liệu về khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ (trong đó có 09 đơn vị báo không khai thác), khối lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt 1.700 ha, sản lượng khai thác đạt 135.000 m3.

Ước tính (theo diện tích) khai thác rừng trồng tập trung toàn quốc trong tháng 5 khoảng 21.500 ha, tương ứng sản lượng 1,52 triệu m3. Lũy kế từ đầu năm ước đạt 7,475 triệu m3, tương đương 41,5 % kế hoạch năm 2018; tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo https://www.mard.gov.vn/