Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 24 October 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1948/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Tập tin đính kèm Size
T9-Danh muc DA thu hut dau tu.xls 46 KB