Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Tập trung trồng rừng

Năm 2019, huyện Lộc Bình có kế hoạch trồng mới 1.500 ha rừng. Để đảm bảo trồng rừng đạt kết quả tốt, các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp.

Công nhân vườn ươm trên địa bàn xã Xuân Lễ chăm sóc cây thông giống

Những ngày tháng 4 này, nhiều người dân xã Tam Gia tập trung trồng rừng. Ông Hoàng Văn Thiệu, thôn Còn Cuồng cho biết: Năm 2019, gia đình tôi xác định trồng mới 1 ha rừng thông. Để trồng rừng đạt hiệu quả, ngay từ cuối năm 2018, tôi đã liên hệ với vườn ươm cây giống ở xã Xuân Lễ để đặt mua; sau đó phát dọn thực bì, cuốc hố. Đến đầu tháng 4, tôi bắt đầu trồng và đến nay đã trồng xong 1 ha, hiện đang chăm sóc cây sau trồng.

Phong trào trồng rừng được nhân dân xã Tam Gia hưởng ứng tích cực. Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2019, xã được huyện giao chỉ tiêu trồng mới 10 ha rừng, ngoài ra trồng 20 ha cây phân tán do Hạt Kiểm lâm huyện triển khai. Để trồng rừng hiệu quả, đạt chỉ tiêu giao, ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo nhân dân đăng ký trồng rừng, tuyên truyền nhân dân chủ động các điều kiện về giống, hiện trường và trồng hết diện tích còn trống, diện tích rừng đã khai thác. Với sự chủ động đó, đến cuối tháng 4 này, toàn xã đã trồng được trên 12 ha rừng, vượt chỉ tiêu huyện giao; chương trình trồng cây phân tán do Hạt Kiểm lâm huyện triển khai, hiện nay, nhân dân đang cuốc hố, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Không chỉ xã Tam Gia, công tác trồng rừng được các xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tích cực thực hiện. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bình có kế hoạch trồng mới 200 ha rừng bạch đàn. Để đảm bảo cho trồng rừng đạt hiệu quả, Công ty chủ động, tích cực các điều kiện cho trồng rừng ngay từ đầu năm. Vì vậy, đến nay, công ty đã trồng được 100 ha bạch đàn, đạt 50% kế hoạch, dự kiến trong tháng 5 sẽ trồng xong toàn bộ diện tích rừng năm 2019.

Năm 2019, huyện Lộc Bình có kế hoạch trồng mới 1.500 ha rừng, trong đó, Hạt Kiểm lâm huyện triển khai trồng 280 ha cây phân tán (từ nguồn vốn của tỉnh), vốn huyện hỗ trợ trồng 300 ha; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bình trồng 200 ha, còn lại là nhân dân tự đầu tư để trồng. Để trồng rừng đạt chỉ tiêu, ngay từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã triển khai các biện pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung, chủ động các biện pháp đảm bảo cho trồng rừng đạt kết quả tốt nhất.

Ông Nguyễn Hữu Thuân, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Năm 2018, toàn huyện trồng mới được 1.566 ha rừng, vượt chỉ tiêu 66 ha. Để trồng rừng năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu giao, phòng tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Cùng với đó, phòng phối hợp với UBND các xã, thôn tổ chức tuyên truyền lồng ghép được trên 30 cuộc hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Ngoài ra, phòng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra vườn ươm cây giống tại xã Xuân Lễ, qua kiểm tra cho thấy: đến nay, vườn ươm đã chủ động được trên 2 triệu cây giống, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng cây cho trồng rừng trên địa bàn huyện.

Với sự chủ động trên, đến cuối tháng 4/2019, toàn huyện đã trồng mới được trên 100 ha rừng; đối với  diện tích chưa trồng, người dân và cơ quan chuyên môn đang triển khai thiết kế, cuốc hố. “Mặc dù thời tiết trong những tháng đầu năm gây khó khăn, khó khăn trong chuẩn bị các điều kiện trồng rừng song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền huyện, sự chủ động của cơ quan chuyên môn và người dân, công tác trồng rừng đảm bảo tiến độ. Dự kiến từ nay đến hết tháng 7 sẽ hoàn thành vụ trồng rừng năm 2019, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao”- ông Nguyễn Hữu Thuân nhấn mạnh.

Theo baolangson.vn