Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản GIẤY MỜI Ban giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình thuỷ lợi huyện Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 59 /GM-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---