Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày bắt đầu: 24/04/2024

Ngày kết thúc: 24/05/2024

Số lượt xem: 29

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu