Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến“Thúc đẩy sản xuất nông nghiệptrong điều kiện dịch bệnh Covid-19”

Ngày 12/3/2020, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19”. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Theo báo cáo, 02 tháng đầu năm 2020, cả nước gieo cấy đạt khoảng 3,01 triệu ha lúa Đông Xuân, giảm khoảng 110 nghìn ha so với 2019, sản lượng ước đạt 20,3 triệu tấn, giảm khoảng 164 nghìn tấn so với vụ trước; về chăn nuôi, ước tính đàn bò tăng 2,4%, gia cầm tăng 13,8%, đàn lợn giảm 23% so với tháng 2/2019... Kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh gieo được 11.000 ha cây trồng vụ Đông - Xuân, hiện tình hình Dịch tả lợn Châu Phi cơ bản đã ổn định, người dân bắt đầu tái đàn trở lại ước tính số đầu con hiện có là 120 nghìn (tăng 40.000 con so với thời điểm tháng 9/2019); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 360 triệu USD, giảm 47,8% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá và đưa ra các giải pháp trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước, tăng cường xuất khẩu; tiếp tục các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, kiểm soát giá thành và giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn khôi phục đàn lợn; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi bền vững, phối hợp các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, các đơn vị ngành công thương các địa phương đẩy mạnh tổ chức xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống, chuỗi siêu thị lớn./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn