Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1

Ngày 04/3/2020, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh (thứ hai từ trái sang) kiểm tra thực tế tại khu tái định cư Pắn Pé, huyện Lộc Bình

 

Theo báo cáo của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2019, công trình đầu mối đã thi công đảm bảo tiến độ phê duyệt, việc giải ngân đạt 100% kế hoạch. Từ nay đến hết năm 2020, Ban 2 tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục như đập dâng, tràn xả lũ vai phải và đập dâng, tràn xả lũ vai trái, hoàn thiện, bàn giao công trình trong Quý I/2021. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập thực hiện cũng đang được khẩn trương triển khai; hiện toàn dự án đã kiểm đếm được 666,21/666,21ha và đã tiến hành bàn giao được trên 244 ha.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, dự án đã được triển khai tích cực, nhiều hạng mục đã đạt và vượt so với kế hoạch, nhất là các hạng mục công trình do Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 thực hiện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu: đối với giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của khu tái định cư Pắn Pé, huyện Lộc Bình hoàn thành trước ngày 15/3/2020, với khu tái định cư Pò Háng, huyện Đình Lập phải khởi công trước ngày 10/3/2020, 02 khu tái định cư này phải hoàn thành trong Quý II/2020. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương thực hiện việc thu dọn lòng hồ, khẩn trương thi công các hạng mục cải tạo, nâng cấp đường vào các thôn và các hạng mục khác, hoàn thiện các thủ tục hoàn ứng và tiếp tục giải ngân theo kế hoạch./.

 

theo langson.gov.vn