Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Danh sách cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, HACCP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bạn tỉnh Lạng Sơn

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Số GCNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ

Ngành hàng

Diện tích

Sản lượng

Ngày cấp/Số GCN VietGAP; HACCP

Thơi hạn

Số điện thoại

1

Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn

4900121050; ngày 26/5/2010; Sở KH và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Khu 3, TT Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất, chế biến chè Xanh Sợi, Ô Long

7,75 ha

141,3 tấn

 

24 tấn chè búp tươi/ngày

VietGAP-TT-13-07-20-0001

 HACCP-002-13

18/3/2016-17/3/2018

 

30/10/2013-30/10/2016

0253.848.099

0253.848.188

2

Hứa Văn Đèn

(Nhóm trưởng)

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND thị trấn Chi Lăng, Quyết định về việc công nhận nhóm sản xuất Na an toàn VietGAP

Lân Ba Tài, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Sản xuất Na

10,01 ha

90,09 tấn

044/VietGAP-TT kèm theo Quyết định 94/QĐ-TTCL1 ngày 13/8/2014

 

13/8/2014 -12/8/2016

0984215942

3

Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

Thôn Đồng Ngầu, thôn Làng Ngũa, thôn xóm mới B và thôn Quán Bầu, Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất Na

30 ha

 

Số 443-16/QĐ-NHONHO ngày 20/8/2016 của Công ty TNHH NHONHO TP Cân Thơ

VietGAP-TT-13-04-20-0001

20/8/2016 – 19/8/2018

 

4

Ban VietGAP Xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

 

Thôn Lục Luông, thôn Lục Ngoãng, thôn Lục Tát, thôn Bản Giếng, thôn Bàn Lại, thôn Bản Héc/Xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất Hồng

20 ha

200 tấn/năm

VietGAP – TT-13-04-20-0002

16/9/2016 – 15/9/2016

0253861002