Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Chú trọng bảo vệ rừng

Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động các giải pháp, qua đó hạn chế được các hành vi vi phạm Luật Quản lý và bảo vệ rừng.

Hiện trên địa bàn huyện Văn Lãng có gần 41.000 ha đất có rừng, trong đó gần 24.000 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả, Hạt Kiểm lâm huyện chú trọng  công tác tuyên truyền về Luật Quản lý bảo vệ rừng cho nhân dân trên địa bàn. Ông Phạm Công Định, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Lãng cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, hạt đã triển khai tuyên truyền về bảo vệ rừng tại các thôn được 26 cuộc với 2.000 người nghe; tuần rừng được 48 cuộc; kiểm tra việc thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng cấp thôn được 82 thôn. Việc thường xuyên bám sát địa bàn đã góp phần bảo vệ rừng hiệu quả, từ đầu năm chưa để xảy ra vụ việc phá rừng nào, đồng thời cũng không xảy ra cháy rừng.

Hiện tổng diện tích đất có rừng của toàn tỉnh là 511.148,2 ha, trong đó rừng tự nhiên là 294.529,31 ha, còn lại là rừng trồng. Việc bảo vệ rừng được Chi cục Kiểm lâm xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Chi cục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và các chủ rừng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR)… qua đó, công tác chỉ đạo điều hành luôn được thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Lộc Bình cùng chủ rừng kiểm tra rừng thông tại xã Xuân Lễ

Để quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Theo thống kê, từ 2016 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 124 lớp tập huấn về PCCCR; tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp, hội nghị được gần 900 cuộc, tuyên truyền lưu động được hơn 600 cuộc, phát trên 2.500 tờ rơi tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và PCCCR.

Ngoài ra, để bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm túc các phương án bảo vệ và PCCCR; tăng cường lực lượng thường trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Từ đó, các vụ cháy rừng giảm, như trong 6 tháng đầu năm 2018 xảy ra 8 vụ cháy rừng, giảm 9 vụ so với cùng kỳ 2017.

Song song với đó, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở các vùng giáp ranh với tỉnh bạn tổ chức kiểm tra, tuần rừng, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, các vùng giáp ranh, các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản ngăn chặn các hành vi vi phạm. Việc kiểm tra thường xuyên và quyết liệt đã góp phần bảo vệ rừng, điều này được minh chứng qua số vụ phá rừng trái phép trong vài năm qua, cụ thể là từ 2016 đến nay chỉ có 22 vụ. Theo đánh giá của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì, từ đầu năm 2018 đến nay, việc người dân phá rừng đã không còn xảy ra. Những vụ lực lượng kiểm lâm bắt giữ trong thời gian qua chủ yếu là vận chuyển lâm sản trái phép từ các địa phương khác qua địa bàn.

Ông Nông Văn Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Với sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể, công tác quản lý, bảo vệ rừng được ổn định. Mặc dù từng lúc, từng nơi tại các huyện, xã, khu vực vùng giáp ranh còn xảy ra các vụ vi phạm, nhưng với hình thức nhỏ lẻ, không hình thành điểm nóng phức tạp. Thời gian tới, để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả hơn nữa, chi cục tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng.

Theo http://baolangson.vn/