Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Chi Lăng nâng chất các tiêu chí

Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Chi Lăng tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nổi bật là việc xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.

Đến hết năm 2018, trên địa bàn huyện Chi Lăng có 6/19 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 10,68 tiêu chí/xã, tăng 0,84 tiêu chí/xã so với năm 2017. Cùng với việc tăng xã đạt chuẩn, huyện còn tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ông Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, huyện đã quan tâm chỉ đạo sát sao chương trình xây dựng NTM, trong đó có việc nâng cao chất lượng các tiêu chí ở xã đạt chuẩn, xây dựng xã NTM nâng cao và xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

Để triển khai xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu, năm 2018, nhà nước hỗ trợ xã Chi Lăng xây dựng xã NTM nâng cao 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 800 triệu đồng cho các xã: Quang Lang, Bằng Mạc, Hòa Bình, Vạn Linh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhân dân các xã trên đóng góp công sức, tiền của để cùng xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí. Cụ thể người dân xã Chi Lăng đã đóng góp công lao động và vật liệu trị giá gần 800 triệu đồng; nhân dân 4 xã xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đóng góp 528 triệu đồng.

Đường giao thông nông thôn tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, diện mạo xã NTM nâng cao và các khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Chi Lăng đã được hình thành, bộ mặt nông thôn đổi mới rõ nét.

Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, xã triển khai xây dựng các nội dung như: chỉnh trang ngõ vào nhà; làm giàn cây leo; nâng cấp đường giao thông trục xã, trục thôn ở thôn Quán Thanh được 630 m, thôn Ba Đàn dài 175 m, thôn Bãi Hào dài 340 m; trồng hàng rào cây xanh tại các thôn được gần 8.000 m, điện thắp sáng đường thôn ở 13 thôn, chỉnh trang nhà văn hóa… Qua đó không chỉ nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM mà xã đã đạt trước đây (năm 2014) mà còn góp phần giúp xã hoàn thành 10/14 tiêu chí xã NTM nâng cao, tăng 3 tiêu chí so với khi bắt tay vào thực hiện. Không chỉ xây dựng xã NTM nâng cao, xã Chi Lăng còn tập trung xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, điển hình như khu dân cư kiểu mẫu thôn Quán Thanh, thôn Làng Ngũa.

Cùng với xã Chi Lăng, các xã đạt chuẩn khác cũng tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và đạt được những kết quả tích cực. Điển hình như khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc. Cùng với 200 triệu đồng nhà nước hỗ trợ, các hộ dân đã đối ứng hơn 100 triệu đồng để chỉnh trang nhà ở; xây dựng 6 giàn trồng cây leo; tu sửa 9 chuồng trại chăn nuôi; nâng cấp 8 nhà vệ sinh; xây cổng, chỉnh trang nhà văn hóa thôn; lắp 10 bóng điện cao áp thắp sáng đường thôn… Khu dân cư kiểu mẫu được hình thành, hạ tầng được cải thiện, môi trường đảm bảo, diện mạo nông thôn Nà Pe đã chuyển biến rõ nét.

Với 1 xã NTM nâng cao đang được triển khai xây dựng và có nhiều kết quả tích cực cùng 6 khu dân cư kiểu mẫu đã được hoàn thành đảm bảo thời gian và chất lượng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt trên địa bàn huyện. Với số lượng xã đã đạt chuẩn NTM và những kết quả đạt được trong việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, Chi Lăng tiếp tục trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM của tỉnh.

Theo baolangson.vn