Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Xã Mông Ân đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 28/3/2019, xã Mông Ân, huyện Bình Gia tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).


Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM
cho lãnh đạo xã Mông Ân

Mông Ân là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Gia. Năm 2012, xã đạt 1/19 tiêu chí, hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, kinh tế phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo trên 70%; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 8 triệu đồng/người/năm.

Sau hơn 6 năm triển khai xây dựng NTM, với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, các tiêu chí lần lượt được hoàn thành. Qua đó các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng; các mô hình phát triển sản xuất mới đã phát huy hiệu quả; môi trường được cải thiện rõ nét; an ninh trật tự được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 11,8%; thu nhập bình quân đạt 31,8 triệu đồng/người/năm; không còn gia đình nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát…

Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM trên địa bàn xã Mông Ân

Thời gian tới, xã Mông Ân tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; quan tâm đến các mô hình phát triển sản xuất, tạo ra các mô hình sản xuất tổng thể có liên kết bao tiêu sản phẩm; quản lý các công trình cơ sở hạ tầng; quan tâm giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc…

Nhân dịp này, 14 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM tại xã Mông Ân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Theo baolangson.vn