Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Ngày 09/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Liên minh hợp tác xã; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Cục Trồng trọt và Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã trực tiếp truyền đạt, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật. Qua hội nghị, các đại biểu trở thành những tuyên truyền viên phổ biến nội dung Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật tại cơ quan, đơn vị và quần chúng Nhân dân./.

                                                                      Nguyễn Duy Hà – TTKN