Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản Danh sách sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn sắp hết thời hạn 36 tháng
Số hiệu 18 /TB-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---