Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Lịch kiểm tra tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 76/TB-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---