Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Về việc hoãn chương trình kiểm tra Tiểu Dự án 1, Dự án 3 và Kế hoạch số 231/KH-UBND, theo Thông báo số 57/TB-SNN ngày 09/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu 63 /TB-SNN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---