Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SNN, ngày 02/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024, ngày 06/6/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra tình hình thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng. Đoàn làm việc tại UBND xã Thanh Long và kiểm tra trực tiếp tại các hộ dân (đối tượng thụ hưởng của Tiểu dự án) tham gia vào dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, tổng nguồn vốn thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 năm 2024 trên địa bàn huyện là: 2.766,75 triệu đồng, trong đó: nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 là 1.132,75 triệu đồng; nguồn vốn  năm 2024 là: 1.634 triệu đồng. Kế hoạch năm 2024 thực hiện 07 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (01 dự án trồng cây ăn quả,  01 dự án hỗ trợ phân bón, 05 dự án chăn nuôi). Đến nay, đối với 03 dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản (nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024) đã phê duyệt dự án, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên chưa thực hiện bàn giao lợn cho người dân; đối với 04 dự án (nguồn vốn năm 2024), UBND các xã đang triển khai xây dựng dự án, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Tại xã Thanh Long, năm 2024 nguồn vốn được phân bổ là 400 triệu đồng thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả với 6 hộ cận nghèo tham gia dự án. Hiện nay, xã đang xây dựng hồ sơ dự án trình UBND huyện thẩm định. Qua kiểm tra trực tiếp tại các hộ dân tham gia dự án, nội dung hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu của người dân, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương; người dân đã chuẩn bị các điều kiện về chuồng trại, đất đai để trồng cỏ đáp ứng các điều kiện để tiếp nhận con giống hỗ trợ khi dự án được phê duyệt.

(Đoàn công tác kiểm tra trực tiếp về công tác chuẩn bị tại hộ dân tham gia dự án)

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chiều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện của huyện Văn Lãng và xã Thanh Long trong thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời đề nghị huyện Văn Lãng, xã Thanh Long tiếp tục tăng cường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các dự án đảm bảo theo quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất để đảm bảo tiến độ phù hợp với thời vụ cây trồng, vật nuôi theo kế hoạch đã đề ra.

Hoàng Thùy- Chi cục Phát triển nông thôn