Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trang bị kiến thức cho cán bộ khuyến nông các cấp và cộng tác viên khuyến nông về kinh tế tuần hoàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Trong hai ngày 28 - 29/6/2024,Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp “Tập huấn kinh tế tuần hoàn nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ” cho 30 học viên gồm cán bộ khuyến nông các cấp, khuyến nông viên, thú y viên, cán bộ hội đoàn thể Hội Nông dân, Hội phụ nữ, thành viên Tổ khuyến nông cộng đồng của các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

TS. Nguyễn Duy Điều, Chuyên gia chăn nuôi - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia truyền đạt, chia sẻ kiến thức kinh tế tuần hoàn nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, học viên khuyến nông đã được cập nhật kiến thức cơ bản như: Tổng quan chung về kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; Hiện trạng phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam; Giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi, bao gồm: Chế biến, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm đầu vào cho ngành chăn nuôi; Các phương pháp xử lý, chế biến nguồn chất thải trong chăn nuôi tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành trồng trọt. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong lĩnh vực chăn nuôi như: Chuyển đổi phương thức chăn nuôi, công tác quản lý giống vật nuôi, điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi; Tiêu chuẩn thức ăn trong chăn nuôi hữu cơ; Quản lý dịch bệnh đàn vật nuôi và các phương pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi. Đồng thời, các học viên khuyến nông đã được đến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi tại xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình.

Học viên khuyến nông tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi tại hộ gia đình ông Vi Văn Hiệu, thôn Hợp Nhất, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình.

 Thông qua tập huấn, học viên khuyến nông sẽ là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường./.

   Nguyễn Duy Hà (Trung tâm Khuyến nông)