Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

(Hội nghị đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ngày 14/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì hội nghị Đ/c Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng ĐPXD NTM tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn.

 

(Quang cảnh Hội nghị Sơ kết Quý I)

Trong Quý I năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thành phố và toàn ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất trên địa bàn ngay từ những ngày đầu năm; Công tác chuẩn bị cho sản xuất đã đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng, chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp cho sản xuất; việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, các quy trình sản xuất, đưa cây giống, con giống có năng suất cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện.

Tiến độ gieo trồng cây trồng vụ Xuân đảm bảo tiến độ theo khung thời vụ; tổng diện tích gieo trồng ước đạt 29.649,4 ha bằng 109,2% so với cùng kỳ; trong đó gieo cấy lúa ước đạt 8.015 ha bằng 95% so với cùng kỳ; ngô ước đạt 10.712 ha bằng 121,1% so với cùng kỳ; cây có củ ước đạt 975 ha bằng 108,8% so với cùng kỳ; cây thực phẩm ước đạt 4.391 ha bằng 109,4% so với cùng kỳ; cây công nghiệp ước 3.265 ha, bằng 111,7% so với CK; Các cây trồng tập trung theo hướng tăng diện tích cây lương thực và một số cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định; Ước tính đàn trâu có 57.895 con, bằng 85,3% so với cùng kỳ; Tổng đàn bò hiện có ước 28.350 con, tăng 1,02% so với cùng kỳ; 174.600 con, bằng 97,2% so với cùng kỳ, do người dân xuất bán dịp trước Tết, đảm bảo sản lượng thịt hơi phục vụ tiêu thụ trong và sau tết. Ước tính tổng đàn gia cầm đạt 4.570 nghìn con, tăng 1,01% so với cùng kỳ; Công tác tiêm phòng được tập trung chỉ đạo, triển khai tiêm ước được 535.654 lượt con, đạt 185% so với cùng kỳ;

Phong trào ra quân đầu Xuân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn xuân Giáp Thìn năm 2024: Kết quả ra quân Tết trồng cây: 11/11 huyện, thành phố đã tổ chức Lễ phát động, tổng số điểm ra quân 279 điểm, trồng được 432.389 cây, tương đương khoảng 441ha, đạt 137% so với cùng kỳ. Ra quân làm thủy lợi có 193 xã, số công lao động 83.779 công; sửa chữa, kiên cố kênh mương 43.805 m; Đất đào, đắp các loại: 5.472 m3; Nạo vét kênh mương 867.332 m; phát dọn mương 812.276 m2, đạt 208%; Cung ứng xi măng: 394 tấn, đạt 149% cùng kỳ.

Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật được các cơ quan đơn vị triển khai tích cực; Công tác phát triển rừng được triển khai, diện tích trồng rừng mới ước đạt 1.000 ha, đạt 11,1% KH; Trồng cây phân tán được 800.000 cây, đạt 35,9 % KH; Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng được duy trì; khối lượng khai thác gỗ ước 30.000 m3 (tăng 979 m3 so với cùng kỳ); Nhựa Thông: 10.000 tấn (tăng 8.652 tấn so với cùng kỳ); Hoa Hồi khô: 898 tấn (tăng 536  tấn so với cùng kỳ; Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu bảo tồn, rừng đặc dụng,  không có vụ cháy rừng xảy.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc; ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Đến nay, toàn tỉnh có 98/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 14,08 tiêu chí/xã; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được duy trì thực hiện...

(Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Sơn báo cáo kết quả Quý I năm 2024)

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Xảy ra rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới tiến độ gieo trồng đầu vụ Xuân, gây thiệt hại cho người chăn nuôi: chết 87 con trâu, bò, ngựa và 144 con lợn, ước tổng thiệt hại là 1.800 triệu đồng; Phát sinh 03 ổ dịch TLCP thuộc địa bàn huyện Tràng Định, huyện Văn Lãng và huyện Lộc Bình, tiêu hủy 50 con lợn, với trọng lượng 2.470 kg…; Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các cơ sở chăn nuôi, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, hiện trên địa bàn tỉnh không có dịch DTLCP.

(Đ/c Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng ĐPXD NTM tỉnh phát biểu Kết luận Hội nghị)

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2024, đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng ĐPXD NTM tỉnh kết luận, chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, trong thời gian tới cần tập trung, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như sau:

Tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung tuyên truyền người dân đẩy mạnh sản xuất, theo dõi, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ Xuân năm 2024; Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích, sản lượng các loại cây trồng có tính chất hàng hoá, lợi thế cạnh tranh, giá trị kinh tế cao; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo; nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại chủ yếu trên các loại cây trồng; Chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; triển khai có hiệu quả Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024; Kế hoạch vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên vật nuôi, đặc biệt quan tâm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh không để bùng phát thành dịch trên địa bàn; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; Tăng cường các biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng; Khẩn chương triển khai thực hiện các công trình, dự án, các mô hình phát triển sản xuất thực hiện trong xây dựng NTM, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu/.

Thực hiện: Vy Quỳnh - VPS