Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn tổ chức triển khai thực hiện tiểu dự án 1 dự án 3 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SNN, ngày 22/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Tiểu dự án 1 -  Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình, Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Ngày 27/3/2024, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tập huấn tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024, với sự tham dự của 33 học viên là đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và viên chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố.

(Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn)

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về nội dung tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng đối tượng, nội dung, định mức, ... Hội nghị tập huấn đã triển khai một số nội dung chủ yếu của các văn bản quy định liên quan về các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững như: các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Hướng dẫn quy trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và trao đổi thảo luận giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

(Báo cáo viên truyền đạt nội dung tại Hội nghị tập huấn)

Tại Hội nghị cũng đã dành thời lượng để các học viên trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm, giải đáp những ý kiến khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất đối với Tiểu dự án 1 Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực tiễn tại cơ sở .

(Lãnh đạo Chi cục trao đổi và giải đáp những ý kiến khó khăn, vướng mắc của các học viên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn