Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản V/v hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2024.
Số hiệu 1646 /SNN-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---