Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
526 /QĐ-SNN 15-11-2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
02/KL-SNN 18-08-2023 Kết luận về việc quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nướcnăm 2020, 2021, 2022 tại Hạt Kiểm lâm huyện Bình Gia
230/KL-CNTY 06-07-2023 Kết luận Kiểm tra
70/KH-SNN 07-04-2023 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
114 /KH-CNTY-ĐKT 03-04-2023 Kế hoạch Kiểm tra một số cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm năm 2023
58/KH-SNN 23-03-2023 Kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Sửa chữa hệ thống hồ Trục Hồ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc.
48/KH-SNN 10-03-2023 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
112 /BC-SNN 10-03-2023 Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra quý I, Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
108 /BC-SNN 09-03-2023 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2023
70/BC-SNN 19-02-2023 Báo cáo Kết quả đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
18/QĐ-SNN 07-02-2023 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023
409/QĐ-SNN 09-12-2022 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023
94/KH-SNN 01-12-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn các huyện, thành phố
91/KH-SNN 14-11-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
251/QĐ-SNN 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ giúp việc kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
61/KH-SNN 28-06-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
203 /QĐ-SNN 23-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019, 2020, 2021 của Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng
40/QĐ-SNN 23-03-2022 QUYẾT ĐỊNH Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn
16 /KH-SNN 09-02-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
436/QĐ-SNN 03-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
77 /TB - SNN 06-08-2021 Thông báo Chương trình kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2021 tại huyện Hữu Lũng
318 /QĐ-SNN 02-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
42 /KH-SNN 06-04-2021 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp và các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
34/KH-ĐKTLN 04-03-2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
23/QĐ-SNN 19-01-2021 Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
439/QĐ-SNN 04-12-2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
42/KH-SNN 24-04-2019 Kế hoạch Kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
41/KH-SNN 19-04-2019 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh
36/KH-SNN 10-04-2019 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019