Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
77 /TB - SNN 06-08-2021 Thông báo Chương trình kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2021 tại huyện Hữu Lũng
318 /QĐ-SNN 02-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
42 /KH-SNN 06-04-2021 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp và các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
34/KH-ĐKTLN 04-03-2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
23/QĐ-SNN 19-01-2021 Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
439/QĐ-SNN 04-12-2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
42/KH-SNN 24-04-2019 Kế hoạch Kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
41/KH-SNN 19-04-2019 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh
36/KH-SNN 10-04-2019 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019