Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1941 /SNN-QLCL 17-08-2023 V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT
07/HD-SNN 23-05-2023 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Kỹ thuật trồng một số loài cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/HD-VPĐP 02-05-2023 Hướng dẫn Thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và Quy trình công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025
06/HD-SNN 03-04-2023 Hướng dẫn Thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022 – 2025
05 /HDLS-SNNPTNT-STC 16-03-2023 Hướng dẫn Trình tự, thủ tục hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2030
427/SNN-KL 02-03-2023 V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
O/HiDLN-STC-SNNPTNT- SLDTBXH-BDT 28-02-2023 Hướng dẫn liên ngành thực hiện cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quôc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/HD-SNN 31-01-2023 Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
01/HD-SNN 03-01-2023 HƯỚNG DẪN Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/HD-SNN 30-11-2022 HƯỚNG DẪN Thực hiện cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030
10/HD-SNN 10-10-2022 HƯỚNG DẪN Thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022 – 2025
09HD-SNN 30-09-2022 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
08/HD-SNN 30-09-2022 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
07/HD-SNN 10-06-2022 HƯỚNG DẪN Kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn và một số loài cây bản địa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn