Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
275 /SNN-PTNT 25-02-2021 V/v Điều tra, đánh giá thực trạng HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và xếp loại HTX nông nghiệp năm 2020
270 /SNN-KHTC 23-02-2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
258 /SNN-CNTY 23-02-2021 V/v tổ chức điều tra, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dại năm 2021
57 /BC-SNN 23-02-2021 BÁO CÁO Kết quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Tân Sửu - năm 2021
41 /QĐ-SNN 23-02-2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động, phối hợp giữa Ban biên tập và các đơn vị thực hiện xây dựng Bản tin nông nghiệp & nông thôn Lạng Sơn
232/SNN-VP 19-02-2021 V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch COVID-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021
40 /QĐ-SNN 19-02-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chínhSởNông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
53/BC-SNN 19-02-2021 BÁO CÁOKết quảcông tác tháng 02, phương hướng nhiệm vụtháng 3năm 2021
28/KH-SNN 19-02-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
29/KH-SNN 19-02-2021 KẾHOẠCH Triển khai thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”trong năm 2021
08/TB-SNN 25-01-2021 Thông báo Về nguồn cây con giống phục vụ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu và kế hoạch trồng rừng năm 2021
112/SNN-KL 21-01-2021 V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi phạm khai thác, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái pháp luật các loài thực vật rừng
01/HD-SNN 20-01-2021 Hướng dẫn Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021
10/KH-SNN 14-01-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
11/KH-SNN 14-01-2021 Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
56/SNN-VP 14-01-2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 18/TB-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh
55/SNN-KHTC 14-01-2021 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021
06/KH-SNN 12-01-2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025
15/QĐ-SNN 11-01-2021 Quyết định Ban hành Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Thạch đen
18/SNN-VP 07-01-2021 V/v quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
127/KH-SNN 31-12-2020 Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
128/KH-SNN 31-12-2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
207/KH-UBND 30-12-2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới WB năm 2021
563/BC-SNN 28-12-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh Và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2154/SNN-KHTC 28-12-2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng CP
2136/SNN-VP 25-12-2020 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng chống Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021
121/KH-SNN 22-12-2020 Kế hoạch Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
2111/SNN-VP 21-12-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
119/KH-SNN 18-12-2020 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
86/KH-SNN 08-09-2020 Kế hoạch Thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020
84/KH-SNN 26-08-2020 Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp nông thôn năm 2021
79/KH-SNN 07-08-2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
1218/SNN-VP 31-07-2020 V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1216/SNN-TSKTTH 31-07-2020 V/v chủ động ứng phó mưa, bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
1161/SNN-CCTL 24-07-2020 V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020
1157/SNN-TTBVTV 23-07-2020 V/v chỉ đạo phòng chống thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước tưới sản xuất lúa vụ mùa năm 2020
08/HD-SNN 07-07-2020 Hướng dẫn Quy trình kiểm tra hiện trường, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
217/QĐ-SNN 02-07-2020 Quyết định Về việc áp dụng triển khai thực hiện mô hình "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT tự phòng, tự quản và tham gia công tác đảm bảo An ninh trật tự"
1018/SNN-PTNT 26-06-2020 V/v hướng dẫn sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2019
07/HD-SNN 25-06-2020 Hướng dẫn Xây dựng nông thôn mới đối với các xã được hình thành mớisau khi sáp nhập
182/QĐ-SNN 24-06-2020 Quyết định Về việc công nhận “Quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông, hồ đập” là tiến bộ kỹ thuật
01/CĐ-NN&PTNT 17-06-2020 Công điện Về việc thực hiện công tác chăn nuôi tái đàn lợn và tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
68/KH-SNN 15-06-2020 Kế hoạch Triển khai xây dựng mô hình "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT tự phòng, tự quản và tham gia công tác đảm bảo An ninh trật tự"
60/KH-SNN 25-05-2020 Kế hoạch Tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020
791/QĐ-UBND 06-05-2020 Nhu cầu tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020
01/2020 20-04-2020 Bản tin Nông nghiệp Nông thôn Lạng Sơn
98/QĐ-SNN 07-04-2020 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
480/SNN-QLCL 06-04-2020 V/v hướng dẫn thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT
05/HD-SNN 01-04-2020 Hướng dẫn Khen thƣởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nƣớc chung tay vì ngƣời nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
435/SNN-VP 31-03-2020 Hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra
51/KH-SNN 31-03-2020 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
442/SNN-VP 30-03-2020 V/v phát động cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số, triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19
432/SNN-VP 27-03-2020 V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
303/SNN-VP 10-03-2020 V/v sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030
229/SNN-TTBVTV 10-03-2020 V/v chỉ đạo sản xuất lúa vụ xuân năm 2020
40/KH-SNN 06-03-2020 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020
282/SNN-VP 06-03-2020 V/v tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phòng tránh dịch bệnh Covid - 19
280/SNN-VP 06-03-2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020
278/SNN-VP 05-03-2020 V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
03/HD-SNN-CCTY 28-02-2020 Hướng dẫn một số biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học, thời điểm tái đàn sau dịch bệnh dịch tả lợn chấu phi
37/KH-SNN 28-02-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT phụ trách đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020
21/KH-SNN 13-02-2020 Kế hoạch Triển khai một số biện pháp ứng phó với dịch bệnh CoVid-19
20/KH-SNN 11-02-2020 KẾ HOẠCH Khắc phục những hạn chế theo kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019
18/KH-SNN 10-02-2020 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020
14/KH - SNN 06-02-2020 KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020
113/SNN-VP 03-02-2020 V/v tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới
12/KH-SNN 31-01-2020 Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020
99/SNN-CNTY 30-01-2020 Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật
98 /SNN-TTBVTV 30-01-2020 Vv tuyên truyền, phổ biến quy trình phòng, chống sâu keo mùa thu
10/BC-SNN 14-01-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh Và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6/KH-SNN 13-01-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
33/PĐ-SNN 10-01-2020 Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2020
6/SNN-VP 06-01-2020 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020
7/SNN-VP 06-01-2020 V/v tổ chức trực, báo cáo và triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
408 /QĐ-SNN 31-12-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
1703/SNN-KHTC 25-12-2019 V/v tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Canh Tý 2020
94/KH-SNN 23-12-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
469/BC-SNN 16-12-2019 Báo cáo Kết quả công tác tháng 12/2019 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 01/2020
1610/SNN-TSKTTH 06-12-2019 V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019 và phòng chống dịch bệnh, đói rét cho vật nuôi, thủy sản
377/QĐ-SNN 04-12-2019 Hướng dẫn Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
378/QĐ-SNN 04-12-2019 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
90/KH-SNN 28-11-2019 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân 2020
08/HD-SNN 21-11-2019 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019
91/TB-SNN 18-11-2019 Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh: Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Kạn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019
1506/SNN-TSKTTH 15-11-2019 V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019 và bảo vệ vật nuôi, phát triển thủy sản
364/QĐ-SNN 14-11-2019 Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
DANH SÁCH 05-11-2019 DANH SÁCH CHIA BẢNG THỂ THAO 09.11.2019
360/QĐ-SNN 01-11-2019 Quyết định Về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1446/ĐL-SNN 01-11-2019 Giải thể thao chào mừng 74 năm “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2019 Môn cầu lông - Cờ tướng
85/KH-SNN 18-10-2019 kế hoạch Triển khai thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2019 và năm 2020
84/KH-SNN 10-10-2019 Kế hoạch Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trương chăn nuôi Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2) năm 2019
07/HD-SNN 20-09-2019 Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2019) và kỷ niệm 74 năm ngày truyền th
78/KH-SNN 18-09-2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V
55/TB-SNN 09-09-2019 Thông báo Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn
1177/SNN-BQL 04-09-2019 V/v đăng tải thông tin các Báo cáo chính sách an toàn xã hội của TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 trên Cổng TTĐT
76/KH-SNN 30-08-2019 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
50/TB-SNN 28-08-2019 Thông báo Về việc tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
70/KH-SNN 20-08-2019 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua thực hiện văn hóa công sở” Giai đoạn 2019 - 2025
1093/PĐ-SNN 20-08-2019 Phát động Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)
1567/HDLN-STC-SNNPTNT 07-08-2019 Hướng dẫn về đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ trong phòng, chống dịch tả lợn châu phi