Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
45/GM-SNN 24-03-2023 GIẤY MỜI Họp xem xét góp ý dự thảo Quyết định danh mục các giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
46/GM-SNN 24-03-2023 GIẤY MỜI Họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2030
35/GM-SNN 16-03-2023 Giấy mời Về việc kiểm tra hiện trạng vi phạm công trình thuỷ lợi hồ Rọ Thín, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
31/GM-SNN 06-03-2023 Giấy mời
32/GM-SNN 06-03-2023 Giấy mời Về việc kiểm tra hiện trạng vi phạm công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Bản Lải, xã Sàn Viên và hồ chứa Nà Cáy, TT Na Dương, huyện Lộc Bình
30/GM-SNN 03-03-2023 Giấy mời Dự Hội nghị đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 /GM-SNN 03-03-2023 Giấy mời Tham dự Hội thảo góp ý hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả Chanh rừng và quả Na, của tỉnh Lạng Sơn
23/GM-SNN 22-02-2023 Khảo sát, đánh giá thực trạng cây Hồi tại Báo cáo số 157-BC/ĐĐ ngày 23/12/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh
13/TB-SNN 21-02-2023 Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/GM-SNN 20-02-2023 Giấy mời
22/GM-SNN 20-02-2023 Giấy mời Tham dự Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20/GM-SNN 16-02-2023 Giấy mời Về việc kiểm tra, xem xét thực tế hiện trạng công trình hồ Khuôn Tùng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định
17/GM-SNN 14-02-2023 Giấy mời Họp xem xét đề xuất phương án xử lý đối với việc thu dọn vệ sinh môi trường và bàn giao cây Đào sau Lễ hội Hoa Đào năm 2023 để trồng, chăm sóc, quản lý
13/GM-SNN 07-02-2023 Họp giải quyết vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư số 12/2022 ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
10/TB-SNN 06-02-2023 Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 02 năm 2023
12 /GM-SNN 02-02-2023 Giấy mời Về việc xem xét đề xuất của UBND huyện Đình Lập giải quyết kiến nghị của công dân liên quan dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn
10/GM-SNN 01-02-2023 Giấy mời Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan tới dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp
09 /TB-SNN 26-01-2023 Thông báo Tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện tiếp nhận qua bộ phận Một cửa tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn
20/VBHN-BNNPTNT 30-12-2022 BẢNG MÃ SỐHS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
161/TB-SNN 28-12-2022 THÔNG BÁO Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2023
439/QĐ-SNN 26-12-2022 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
158 /TB-SNN 26-12-2022 THÔNG BÁO Thay đổi thời gian Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn
440/QĐ-SNN 26-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022
402/QĐ-SNN 07-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2022
150/TB-SNN 07-12-2022 THÔNG BÁO Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 12 năm 2022
148/TB-SNN 06-12-2022 THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm họp theo Giấy mời số 197/GM-SNN ngày 05/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
198/GM-SNN 05-12-2022 Giấy mời Về việc xem xét nội dung phương án quản lý, khai thác, dự toán kinh phí công trình dự án hồ chữa nước Bản Lải, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
199/GM-SNN 05-12-2022 Giấy mời Hội thảo Góp ý thống nhất hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Thạch đen Lạng Sơn”
144 /TB-SNN 25-11-2022 Thông báo Về việc công bố tiêu chí và số điểm sơ tuyển nhanh các doanh nghiệp, nhóm sản xuất đăng ký tham gia xin hỗ trợ gói vốn cạnh tranh thuộc Hợp phần 3 Dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
391/QĐ-SNN 22-11-2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
184/GM-SNN 16-11-2022 Giấy mời Tham dự Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
131/TB-SNN 07-11-2022 Thông báo Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 11 năm 2022
176/GM-SNN 01-11-2022 Về việc nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục công trình: Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
369/QĐ-SNN 26-10-2022 Quyết định Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2022
173/GM-SNN 26-10-2022 Giấy mời Họp xem xét triển khai thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
363/QĐ-SNN 20-10-2022 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022
296/QĐ -KL 19-10-2022 Quyết định Về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
163/GM-SNN 14-10-2022 Giấy mời Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch về thực hiện kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh
164/GM-SNN 14-10-2022 Giấy mời Tham dự hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam”
161/GM-SNN 12-10-2022 Giấy mời Họp xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn