Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
LCT-T04T7/2023 25-07-2023 Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2023
T3T3-2023/LCT 21-03-2023 Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2023
T02T3-2023/LCT 14-03-2023 Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2023
T01T3-2023/LCT 01-03-2023 Lịch công tác tuần 01 tháng 3 năm 2023
T4T02-2023/LCT 21-02-2023 Lịch công tác tuần 4 tháng 02 năm 2023
T03T02-2023/LCT 14-02-2023 Lịch công tác tuần 03 tháng 02 năm 2023
T2T01-2023/LCT 07-02-2023 Lịch công tác tuần 02 tháng 01 năm 2023
T1T02-2023/LCT 31-01-2023 Lịch công tác tuần 01 tháng 02 năm 2023
T1T01-2023/LCT 30-12-2022 Lịch công tác tuàn 01 tháng 01 năm 2023
T4T12-2022/LCT 27-12-2022 Lịch công tác từ ngày 26-30/12 năm 2022
T3T12/LCT 20-12-2022 Lịch công tác từ ngày 19-23/12 năm 2022
T2T12/2022 12-12-2022 Lịch công tác từ 12-16/12 năm 2022
Lịch công tác từ 01-09 tháng 12/2022 01-12-2022 Lịch công tác từ ngày 01-09 tháng 12/2022
28-30T11/LCT 28-11-2022 Lịch công tác từ ngày 28-30/11/2022
T4T11/LCT 21-11-2022 Lịch công tác tuần 04 tháng 11 năm 2022
T3T11/LCT 14-11-2022 Lịch công tác tuần 03 tháng 11 năm 2022
02/T2T11-LCT 08-11-2022 Lịch công tác tuần 02 tháng 11 năm 2022
01/T11-LCT 01-11-2022 Lịch công tác tuần 01 tháng 11 năm 2022
01/LLV 08-08-2022 Lịch công tác từ ngày 08/8/2022- 12/8/2022