Trong 2 ngày, 21và 22/4/2022, tại huyện Văn Quan, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn "Cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo" cho đại diện 120 hộ nông dân của 3 xã Tràng Phái, Tân Đoàn và An Sơn.

 

Description: Lớp tập huấn Cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thực hiện tại xã Tràng Phái.jpg

Lớp tập huấn tại xã Tràng Phái (đại diện các hộ chăn nuôi của xã Tràng Phái và xã Tân Đoàn)

 

          Tại lớp tập huấn, đại biểu nông dân đã được giới thiệu về đặc điểm của một số giống bò trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò qua các giai đoạn; kinh nghiệm theo dõi và phát hiện bò động dục; kỹ thuật sản xuất và chế biến một số loại thức ăn trong chăn nuôi bò.

         

Description: Lớp tập huấn Cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thực hiện tại xã An Sơn.jpg

        Đồng chí Lý Văn Đạo, Phó Giám đốc TTKN ở lớp tập huấn tại xã An Sơn

 

          Hoạt động trên thuộc chương trình khuyến nông thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh trong năm 2022, theo đó Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ nông dân tại 3 xã: Tràng Phái, Tân Đoàn và An Sơn thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo trên 190 con bò cái, nhằm cải tạo nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn bò địa phương. Tham gia mô hình, các hộ nông dân được Nhà nước hỗ trợ 70% lượng thức ăn hỗn hợp, tinh bò giống nhập ngoại, vật tư dụng cụ thụ tinh nhân tạo, thuốc thú y, công dẫn tinh viên… giá trị còn lại do các hộ tham gia tự đối ứng./.

 

              Tin, ảnh: Nguyễn Duy Hà - TTKN