Ngay trong tháng đầu năm 2023, người dân trên địa bàn tỉnh đã ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi. Qua đó, góp phần trực tiếp vào việc từng bước thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

So với những tiêu chí khác trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai (thủy lợi) cần nhiều đến sự chung tay, góp sức trực tiếp của người dân. Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 92/181 xã đạt tiêu chí giao thông; 176/181 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 88/181 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (môi trường).

Người dân xã Hồng Phong, huyện Bình Gia chung sức làm đường giao thông nông thôn năm 2023

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cũng như nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người dân trong việc xây dựng NTM nói chung, trong đó có thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, ngay trong tháng 1/2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, vệ sinh môi trường. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cân đối nguồn lực; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện. Cùng với đó, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố cũng chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó tập trung làm đường giao thông, thủy lợi, môi trường…

Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan, người dân các xã trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân. Ông Nguyễn Chí Sơn, Chủ tịch UBND xã Lâm Ca, huyện Đình Lập (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 trên địa bàn tỉnh) cho biết: Ngay từ cuối năm 2022, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung tay, góp sức để làm thủy lợi, vệ sinh môi trường. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trong xã đã đóng góp 892 công lao động, qua đó đã tổ chức nạo vét, phát quang 1.500 m kênh mương; khơi rãnh đường giao thông nông thôn được 2,9 km; phát quang 2 bên đường được 43,5 km; sửa chữa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm…

Tương tự như tại Lâm Ca, ngay trong những tháng đầu năm 2023, người dân trên địa bàn xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 trên địa bàn tỉnh), người dân cũng tích cực chung sức để thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân xã Nhân Lý đã đóng góp 600 công lao động cũng như đóng góp tiền mua vật liệu để xây dựng ngầm tràn dài 15 m; xây dựng, sửa chữa 700 m đường giao thông; nạo vét 200 m kênh mương…

Cùng với 2 xã kể trên, qua hơn 1 tháng đầu năm 2023, người dân ở nhiều xã khác trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh cũng tích cực chung tay, góp sức ra quân đầu xuân trồng cây, làm giao thông, thủy lợi, môi trường. Kết quả, tính từ đầu năm đến ngày 10/2/2023, toàn tỉnh có 193 xã, phường, thị trấn ra quân làm giao thông, thủy lợi, môi trường, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, huy động được 90.321 công lao động làm thủy lợi, nước sinh hoạt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022; huy động 11.386 ngày công lao động, 227 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Qua đó, toàn tỉnh đã xây dựng mặt đường bê tông xi măng được 23,2 km; phát quang tầm nhìn được 193.000 m2; sửa chữa, nâng cấp 55 km kênh mương; đất đào đắp các loại được 6.659 m3; nạo vét 729 km kênh mương…

Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và sự chủ động, nỗ lực của các cấp, ngành liên quan, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi, môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, không chỉ tạo khí thế lao động sôi nổi ngay từ đầu năm mà còn góp phần từng bước hoàn thành tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo lạng sơn điện tử