Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023, ngày 10/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

          Toàn cảnh Chương trình bồi dưỡng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT năm 2023.

          Trong chương trình bồi dưỡng, 60 viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã được các báo cáo viên giới thiệu, phân tích những điểm mới cần quan tâm và nội dung liên quan đến các văn bản dưới luật như Nghị định, Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt.

          Thông qua chương trình bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT nắm vững kiến thức lĩnh vực chuyên môn. Qua đó nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh./.

Tin & ảnh:  Nguyễn Duy Hà (Trung tâm Khuyến nông)