Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Hành chính- Tổng hợp tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

         Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về chuẩn bị tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, nhiệm kỳ 2022-2025; Được sự nhất trí của BTV Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT, ngày 11/6/2022, Chi bộ Hành chính- Tổng hợp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

        Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Việt Hưng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng toàn thể  15/15 đảng viên trong chi bộ.

         Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc, các báo cáo chính trị và kiểm điểm tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022  đồng thời đưa ra các ý kiến tham luận, thảo luận về công tác đảng, công tác chuyên môn nhằm rút kinh nghiệm và giúp cho Ban chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ có những chỉ đạo sát sao, hiệu quả hơn.

         Chi bộ Hành  chính tổng hợp là chi bộ có các đảng viên được biên chế công tác tại 05 bộ phận chức năng khác nhau. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy sở, sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chi ủy, sự nỗ lực của các Đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua Chi bộ đã làm tốt công tác đảng, lãnh đạo chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác chuyên môn và công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể. Năm 2020 và 2021 chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2020 có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021 có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm các bộ phận thuộc chi bộ đạt danh hiệu tập thể lao động tiến tiến trở lên, nhiều lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, giấy khen của Giám đốc Sở; Tổ công đoàn hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Lý Việt Hưng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lý Việt Hưng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự chu đáo của đại hội và đặc biệt là những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ, Chi ủy tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa công tác tham mưu; đề xuất, đưa ra các chương trình làm việc cụ thể, những mô hình có sức lan tỏa, mở rộng; khắc phục những hạn chế, yếu kém…  phấn đấu đạt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.