Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Quản lý Chất lượng NLS và TS: Học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng, xây dựng NTM tại tỉnh Thái Nguyên

          Nhằm mục đích tổ chức học tập kinh nghiệm triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong xây dựng nông thôn mới, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và xác nhận sản phẩm an toàn; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tổ chức triển khai xây dựng các mô hình sản xuất ATTP tại địa phương, chia sẻ cách làm hay, mô hình mới, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng nông lâm sản.

          Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Đoàn công tác của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lạng Sơn đã đến làm việc với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên trong công tác xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

          Tại cuộc làm việc, Lãnh đạo 2 Chi cục đã thông tin nhanh về đặc điểm, tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn, tình hình triển khai công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, xúc tiến thương mại và định hướng phát triển trong thời gian tới; trao đổi một số kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng các mô hình mô hình sản xuất ATTP tại địa phương; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, hình thành các sản phẩm OCOP của địa phương.

Đồng chí Vũ Văn Phán – Chi cục trưởng chi cục Quản lý chất lượng  NLS và TS Thái Nguyên chia sẻ

          Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp công tác quản lý Chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản. Qua đó, hai Chi cục sẽ phối hợp trong các công tác tuyên truyền, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và an toàn thực phẩm trên địa bàn, góp phần thúc đẩy công tác Quản lý Chất lượng trên địa bàn tỉnh phát triển và nâng cao hơn.

            Chi cục QLCL NLS Lạng Sơn và Chi cục QLCL NLS Thái Nguyên ký Quy Chế phối hợp công tác QL chất lượng ATTP nông lâm thủy sản

            Chi cục QLCL NLS Lạng Sơn và Chi cục QLCL NLS Thái Nguyên cũng đồng nhất quan điểm sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin; tạo điều kiện để 2 Chi cục tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhất là trong công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản...

          Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ về phần mềm Quản lý Chất lượng nông sản của tỉnh Thái Nguyên, Hệ thống vẫn đang trong giai đoàn hoàn thiện, dự tính năm 2024 sẽ đi vào hoạt động chính thức, Gồm 01 Website  chung  với 3 ứng dụng cho 03 đối tượng (người quản lý, doanh nghiệp/cơ sở, người dân).

Chi cục QLCL NLS Thái Nguyên chia sẻ các tính năng phần mềm QLCL nông sản Thái Nguyên

          Đoàn công tác Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lạng Sơn đã được tham quan phòng kiểm nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Huấn luyện nghiệp vụ chất lượng nông lâm thủy sản. Đoàn công tác đã tham quan cơ sở vật chất và được lắng nghe chia sẻ một số quy trình trong xét nghiệm mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản.

Đoàn công tác tham quan phòng kiểm nghiệm

          Chuyến công tác và trao đổi h