Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Sinh hoạt chuyên đề

Ngày 01/08/2022, Tại hội trường tầng 3 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, Chi đoàn Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 với chủ đề “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp qua công tác chuyển giao tiến bộ, khoa học kỹ thật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT ”.

 

Description: D:\YẾN\Đoàn thanh niên\Sinh hoạt chuyên đề 2\z3612289446670_05a5c4eeaaeafb98dac3e0acfbdd7c55.jpg

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên đã được chia sẻ ý tưởng về thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ gắn với chuyên môn nghiệp vụ vào đời sống. Các ý tưởng được đông đảo đoàn viên trong Chi đoàn ủng hộ, đóng góp ý kiến, trao đổi làm rõ thêm những khó khăn khi chuyển hóa các ý tưởng thành các sản phẩm khởi nghiệp.

 

                      

 

 

 

Description: D:\YẾN\Đoàn thanh niên\Sinh hoạt chuyên đề 2\z3612289575844_596f207159f14e04fa057e64de22e0a6.jpg