Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 24/02/2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội, đại biểu công đoàn cấp trên có đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; có mặt 44/46 đồng chí đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT; phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh dự và đưa tin về Đại hội.

(Quang cảnh Đại hội)

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày hội của đoàn viên công đoàn Văn phòng Sở vừa là sự kiện đánh dấu một quá trình phát triển của Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.