Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.

        Thực hiện Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, Chiều ngày 21/7/2021 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.