Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1216/SNN-TSKTTH 31-07-2020 V/v chủ động ứng phó mưa, bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
1218/SNN-VP 31-07-2020 V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1161/SNN-CCTL 24-07-2020 V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020
1157/SNN-TTBVTV 23-07-2020 V/v chỉ đạo phòng chống thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước tưới sản xuất lúa vụ mùa năm 2020
08/HD-SNN 07-07-2020 Hướng dẫn Quy trình kiểm tra hiện trường, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
217/QĐ-SNN 02-07-2020 Quyết định Về việc áp dụng triển khai thực hiện mô hình "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT tự phòng, tự quản và tham gia công tác đảm bảo An ninh trật tự"
1018/SNN-PTNT 26-06-2020 V/v hướng dẫn sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2019
07/HD-SNN 25-06-2020 Hướng dẫn Xây dựng nông thôn mới đối với các xã được hình thành mớisau khi sáp nhập
182/QĐ-SNN 24-06-2020 Quyết định Về việc công nhận “Quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông, hồ đập” là tiến bộ kỹ thuật
01/CĐ-NN&PTNT 17-06-2020 Công điện Về việc thực hiện công tác chăn nuôi tái đàn lợn và tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
68/KH-SNN 15-06-2020 Kế hoạch Triển khai xây dựng mô hình "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT tự phòng, tự quản và tham gia công tác đảm bảo An ninh trật tự"
60/KH-SNN 25-05-2020 Kế hoạch Tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020
791/QĐ-UBND 06-05-2020 Nhu cầu tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020
01/2020 20-04-2020 Bản tin Nông nghiệp Nông thôn Lạng Sơn
98/QĐ-SNN 07-04-2020 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
480/SNN-QLCL 06-04-2020 V/v hướng dẫn thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT
05/HD-SNN 01-04-2020 Hướng dẫn Khen thƣởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nƣớc chung tay vì ngƣời nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
51/KH-SNN 31-03-2020 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
435/SNN-VP 31-03-2020 Hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra
442/SNN-VP 30-03-2020 V/v phát động cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số, triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19
432/SNN-VP 27-03-2020 V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
303/SNN-VP 10-03-2020 V/v sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030
229/SNN-TTBVTV 10-03-2020 V/v chỉ đạo sản xuất lúa vụ xuân năm 2020
280/SNN-VP 06-03-2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020
40/KH-SNN 06-03-2020 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020
282/SNN-VP 06-03-2020 V/v tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phòng tránh dịch bệnh Covid - 19
278/SNN-VP 05-03-2020 V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
37/KH-SNN 28-02-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT phụ trách đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020
03/HD-SNN-CCTY 28-02-2020 Hướng dẫn một số biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học, thời điểm tái đàn sau dịch bệnh dịch tả lợn chấu phi
21/KH-SNN 13-02-2020 Kế hoạch Triển khai một số biện pháp ứng phó với dịch bệnh CoVid-19
20/KH-SNN 11-02-2020 KẾ HOẠCH Khắc phục những hạn chế theo kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019
18/KH-SNN 10-02-2020 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020
14/KH - SNN 06-02-2020 KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020
113/SNN-VP 03-02-2020 V/v tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới
12/KH-SNN 31-01-2020 Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020
99/SNN-CNTY 30-01-2020 Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật
98 /SNN-TTBVTV 30-01-2020 Vv tuyên truyền, phổ biến quy trình phòng, chống sâu keo mùa thu
10/BC-SNN 14-01-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh Và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6/KH-SNN 13-01-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
33/PĐ-SNN 10-01-2020 Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2020
6/SNN-VP 06-01-2020 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020
7/SNN-VP 06-01-2020 V/v tổ chức trực, báo cáo và triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
408 /QĐ-SNN 31-12-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
1703/SNN-KHTC 25-12-2019 V/v tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Canh Tý 2020
94/KH-SNN 23-12-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
469/BC-SNN 16-12-2019 Báo cáo Kết quả công tác tháng 12/2019 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 01/2020
1610/SNN-TSKTTH 06-12-2019 V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019 và phòng chống dịch bệnh, đói rét cho vật nuôi, thủy sản
377/QĐ-SNN 04-12-2019 Hướng dẫn Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
378/QĐ-SNN 04-12-2019 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
90/KH-SNN 28-11-2019 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân 2020
08/HD-SNN 21-11-2019 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019
91/TB-SNN 18-11-2019 Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh: Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Kạn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019
1506/SNN-TSKTTH 15-11-2019 V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019 và bảo vệ vật nuôi, phát triển thủy sản
364/QĐ-SNN 14-11-2019 Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
DANH SÁCH 05-11-2019 DANH SÁCH CHIA BẢNG THỂ THAO 09.11.2019
360/QĐ-SNN 01-11-2019 Quyết định Về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1446/ĐL-SNN 01-11-2019 Giải thể thao chào mừng 74 năm “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2019 Môn cầu lông - Cờ tướng
85/KH-SNN 18-10-2019 kế hoạch Triển khai thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2019 và năm 2020
84/KH-SNN 10-10-2019 Kế hoạch Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trương chăn nuôi Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2) năm 2019
07/HD-SNN 20-09-2019 Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2019) và kỷ niệm 74 năm ngày truyền th
78/KH-SNN 18-09-2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V
55/TB-SNN 09-09-2019 Thông báo Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn
1177/SNN-BQL 04-09-2019 V/v đăng tải thông tin các Báo cáo chính sách an toàn xã hội của TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 trên Cổng TTĐT
76/KH-SNN 30-08-2019 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
50/TB-SNN 28-08-2019 Thông báo Về việc tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1093/PĐ-SNN 20-08-2019 Phát động Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)
70/KH-SNN 20-08-2019 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua thực hiện văn hóa công sở” Giai đoạn 2019 - 2025
1567/HDLN-STC-SNNPTNT 07-08-2019 Hướng dẫn về đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ trong phòng, chống dịch tả lợn châu phi
976/PĐ-SNN 26-07-2019 Phát động Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua thực hiện văn hóa công sở” Giai đoạn 2019 - 2025
63/KH-SNN 24-07-2019 Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và nông đặc sản Lạng Sơn tại Hà Nội năm 2019
930/SNN-TSKTTH 17-07-2019 V/v đôn đốc gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Mùa 2019
911/SNN-PTNT 12-07-2019 V/v hướng dẫn trồng cây xanh thực hiện chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới
907/SNN-TSKTTH 10-07-2019 V/v giám sát rầy di trú theo gió bão để phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa
871/SNN-TY 04-07-2019 V/v Phối hợp trong công tác kiểm dịch vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/HD-SNN 25-06-2019 Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020
34/TB-SNN 21-06-2019 Thông báo Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 vào Sở Nông nghiệp và PTNT
706/SNN-TY 30-05-2019 V/v Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
711/SNN-TY 30-05-2019 Về việc áp dụng mức hỗ trợ cho lợn buộc phải tiêu hủy theo Quyết định số 995/QĐ-UBND
29/TB-SNN 21-05-2019 Thông báo Về việc thí điểm thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
665/SNN-TY 20-05-2019 Về việc tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ
47/KH-SNN 14-05-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019
1297/QĐ-SYT 14-05-2019 Quyết định phê duyệt KẾ HOẠCH Truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019 (Hợp phần Y tế, Giáo dục)
123/QĐ-SNN 06-05-2019 Quyết định Về việc phê duyệt hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2018
586/SNN-VP 06-05-2019 V/v cảnh báo thư giả mạo trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lạng Sơn
575/SNN-BVTV 04-05-2019 V/v khuyến cáo không sử dụng một số loại chất thải không đảm bảo vệ sinh môi trường phun, tưới trực tiếp lên cây trồng
567/SNN-BVTV 03-05-2019 V/v Chỉ đạo phòng trừ sâu keo mùa thu trên cây trồng
527/SNN-BVTV 24-04-2019 V/v triển khai thực hiện công tác bẫy đèn trên địa bàn tỉnh
22/TB-SNN 19-04-2019 Thống báo Phân công Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
96/BVTV-KT 19-04-2019 V/v tăng cường điều tra phát hiện phòng trừ sâu keo mùa thu
505/SNN-TSKTTH 18-04-2019 V/v chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
39/KH-SNN 17-04-2019 Kế hoạch Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019
490/SNN-TSKTTH 16-04-2019 V/v triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
108/BC-SNN 16-04-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 04 Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 05
20/TB-SNN 11-04-2019 Thông báo Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) Năm 2019
36/KH-SNN 10-04-2019 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
463/SNN-KHTC 10-04-2019 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019
450/SNN-VP 09-04-2019 V/v gửi tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
424/SNN-PĐTĐ 03-04-2019 Phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
411/SNN-PTNT 02-04-2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”
390/SNN-PTNT 29-03-2019 V/v tiếp tục cảnh giác hoạt động lừa đảo của một số đối tượng mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT để bán sách, tài liệu