Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
07/HD-SNN 30-11-2021 Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
2339 /SNN-VP 30-11-2021 V/v tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT
486/BC-SNN 29-11-2021 Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2021
487 /BC-SNN 29-11-2021 Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
2311 /SNN-VP 29-11-2021 V/v kiểm soát người đến liên hệ công tác bằng quét mã QR và ứng dụng PC Covid
2273/SNN-CNTY 24-11-2021 V/v tập trung, chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
12 /CTr-SNN 19-11-2021 CHƯƠNG TRÌNH Dự làm việc với đoàn công tác làm việc tại địa phương
2242 /SNN-TCCB 19-11-2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 16/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
109/KH-SNN 15-11-2021 KẾ HOẠCH Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
2188 /SNN-TL 12-11-2021 V/v rà soát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi sau mùa mưa, lũ năm 2021 và tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
2191 /SNN-PTNT 12-11-2021 V/v phối hợp tạo cửa hàng số cho các HTX NN và các chủ thể có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
2173 /SNN-CNTY 10-11-2021 Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
47/CV-PCTT 10-11-2021 V/v chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại mùa đông 2021-2022
2167/SNN-VP 09-11-2021 V/v tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19
103 /KH-SNN 03-11-2021 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa phát sinh trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp
2117 /SNN-PTNT 03-11-2021 V/v hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn
2120 /SNN-TSKTTH 03-11-2021 V/v tăng cường công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
422 /QĐ-SNN 02-11-2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản năm 2021
2113 /SNN-VP 02-11-2021 V/v tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19
2101 /SNN-TTBVTV 01-11-2021 V/v chỉ đạo thu hoạch lúa, ngô vụ Mùa và đẩy mạnh sản xuất cây vụ Đông năm 2021
100 /KH-SNN 01-11-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp năm 2021 Chủ đề: "Giải pháp phát triển bền vững vùng nguyên liệu Thạch đen phục vụ xuất khẩu"
98/KH-SNN 28-10-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”
97 /KH-SNN 23-10-2021 KẾ HOẠCH Triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
96/KH-SNN 22-10-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 4
2029 /SNN-CNTY 21-10-2021 V/v triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
01 /BCĐ-NTM 21-10-2021 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021
2029 /SNN-CNTY 21-10-2021 V/v triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
94/KH-SNN 21-10-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025
2011 /SNN-PCTT 19-10-2021 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ
1978 /SNN-CNTY 14-10-2021 Về việc chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm mùa đông
1974 /SNN-CNTY 13-10-2021 V/v triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh
1969 /SNN-TTBVTV 13-10-2021 V/v chủ động phòng chống, ứng phó, khôi phục sản xuất sau bão Kompasu
1972 /SNN-PTNT 13-10-2021 V/v xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025
92 /KH-SNN 13-10-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn tại địa bàn huyện Tràng Định
1962 /SNN-TL 12-10-2021 V/v phòng chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8
1950 /SNN-CNTY 09-10-2021 V/v xin ý kiến góp ý và đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
1860 /SNN-TTr 27-09-2021 V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
1796 /SNN-TL 17-09-2021 V/v bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
1742 /SNN-CNTY 13-09-2021 V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
1724 /SNN-TL 10-09-2021 V/v phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh
1719 /SNN-VP 09-09-2021 V/v tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động
43/BCHPCTT-VP 09-09-2021 V/v cài đặt sử dụng và đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh
1706 /SNN-VP 08-09-2021 V/v thực hiện Phương án phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
41/BCHPCTT-VP 07-09-2021 V/v sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn
1669 /SNN-CNTY 01-09-2021 V/v tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
1670 /SNN-TSKTTH 01-09-2021 V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 trên địa bàn tỉnh
1627/SNN-TL 26-08-2021 V/v thực hiện Công văn số 5126/BNN-PCTT ngày 13/8/2021 của Bộ NN&PTNT về triển khai Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
1629 /SNN-TTBVTV 26-08-2021 V/v tăng cường chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại vụ Hè Thu - Mùa năm 2021
357 /QĐ-SNN 25-08-2021 Quyết định Thành lập Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
1601 /SNN-TL 24-08-2021 V/v thực hiện Công văn số 86/TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1593 /SNN-KHTC 23-08-2021 V/v rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid - 19
40/BCHPCTT-VP 23-08-2021 V/v chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
1583 /SNN-TL 20-08-2021 V/v thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP
1566 /SNN-KHTC 19-08-2021 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản
81/KH-SNN 16-08-2021 Kế hoạch Triển khai Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và PTNT
1516 /SNN-TSKTTH 13-08-2021 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
80 /KH-SNN 12-08-2021 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
79/KH-SNN 10-08-2021 Kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022
1478 /SNN-CNTY 10-08-2021 V/v thông báo hết bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1468 /SNN-VP 09-08-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các chuỗi cung ứng
1475 /SNN-PTNT 09-08-2021 V/v đăng ký sản phẩm tham gia hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021
1442/SNN-PTNT 04-08-2021 V/v rà soát, đánh giá thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn
1437/SNN-CCTL 03-08-2021 V/v báo cáo số liệu thống kê ngành và điều tra hiệu quả sử dụng công trình thủy lợi
1439/SNN-TY 03-08-2021 V/v tổng hợp số liệu lợn chết, ốm, buộc phải tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi, Quyết toán kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và nhu cầu kinh phí còn thiếu
1434 /SNN-VP 02-08-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
1411/SNN-VP 30-07-2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất
78 /KH-SNN 30-07-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
16/TB-HĐTDVC 29-07-2021 Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
1406 /SNN-TSKTTH 29-07-2021 V/v tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
15/QĐ-HĐTDVC 28-07-2021 Quyết định Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
1360 /SNN-TSKTTH 22-07-2021 V/v tập trung ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
32/BCHPCTT-VP 22-07-2021 V/v chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa lũ
1323/SNN-VP 16-07-2021 V/vtăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ các vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn
1306/SNN-CCTL 15-07-2021 V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.
1305 /SNN-TSKTTH 15-07-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
284/QĐ-SNN 13-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
06/TB-HĐTDVC 13-07-2021 Thông báo Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu ôn tập; thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức
74/KH-SNN 13-07-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
1297/SNN-KHTC 13-07-2021 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản
05/TB-HĐTDVC 13-07-2021 Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2021
72/KH-SNN 07-07-2021 KẾ HOẠCH Sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid 19
29/BCHPCTT-VP 06-07-2021 V/v chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng
70 /KH-SNN 06-07-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm Na Chi Lăng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1231 /SNN-CNTY 05-07-2021 V/v chủ động phòng chống nắng nóng cho vật nuôi trên địa bàn
69/KH-SNN 30-06-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021 – 2022
1205 /SNN-VP 30-06-2021 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)
1208 /SNN-VP 30-06-2021 V/v tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19
1196 /SNN-TSKTTH 29-06-2021 Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2021
1187/SNN-CNTY 26-06-2021 V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
68 /KH-SNN 26-06-2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021
251/QĐ-SNN 25-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2021
1160 /SNN-CNTY 23-06-2021 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
1035 /SNN-TSKTTH 08-06-2021 V/v hướng dẫn thu hoạch nông sản trên địa bàn tỉnh
64/KH-SNN 08-06-2021 KẾ HOẠCH Tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2021
1009 /SNN-CNTY 04-06-2021 V/v Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8
20/CV-PCTT 03-06-2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất
962 /SNN-VP 01-06-2021 V/v cài đặt ứng dụng Bluezone và kiểm soát người đến liên hệ công tác bằng quét mã QR Code
191/HD-CNTY 27-05-2021 Hướng dẫn Một số biện pháp phát hiện chăm sóc và xử lý bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
891 /SNN-PCTT 21-05-2021 Về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
885/SNN-VP 21-05-2021 V/v tăng cường tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc