Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Dự án kêu gọi đầu tư

ln

Triển khai các văn bản, cơ chế chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 13/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổ chức hội nghị triển khai các văn bản, cơ chế chính sách của tỉnh và của Trung ương trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số doanh nghiệp.

ln

Hữu Lũng: Điểm sáng công tác trồng rừng

Những năm trở lại đây, huyện Hữu Lũng đều đạt và vượt kế hoạch trồng mới hơn 1.500 ha rừng/năm, hiện nay toàn huyện có khoảng 38.400 ha rừng. Hằng năm, Hữu Lũng là huyện trong tốp đầu về đăng ký diện tích trồng rừng mới so với các địa phương khác trong tỉnh. Rừng được phủ xanh, không chỉ giúp hạn chế sạt lở, lũ lụt, điều tiết nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn giúp nhiều hộ dân làm giàu chính đáng.

ln

Đình Lập: Triển vọng từ ươm giống cây lâm nghiệp

Những năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện Đình Lập đã chủ động chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang làm vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Qua đó, giúp các hộ nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu.

Subscribe to Lâm nghiệp, kiểm lâm