Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 18 May 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.870.353

Email: vpsonongnghiepls@gmail.com

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Lý Việt Hưng

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 3.872.124- 0912327424

2. Ông Nguyễn Phúc Đạt

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 3.889.969- 0913555891

3. Bà Đinh Thị Thu

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 3.879.666-0984858955

4. Ông Vũ Văn Thịnh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 3.872.123- 0988984234

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng:

Ông Nguyễn Quang Hòa

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Số điện thoại:  3.876.951- 0983008612

Bà Phạm Thị Ninh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Số điện thoại: 3.870.353- 0949014842

Bà Mai Ngọc Ánh

- Chức vụ: Văn thư

- Số điện thoại: 3.789.599-0356061157

2. Thanh Tra Sở             SĐT 3.876.952

Ông Vy Quang Kỷ

- Chức vụ: Chánh thanh tra

- Số điện thoại: 0982909934

 Ông Triệu Hoàng Phương

- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

- Số điện thoại: 0912813968

3. Phòng Tổ chức cán bộ                  SĐT 3.876.949

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0912237564

Ông Bế Thanh Hòa

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Số điện thoại: 0942545008

4. Phòng Kế hoạch- tài chính              SĐT 3.871.010/ 3.874.391

Ông Đào Trọng Dũng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0913596696

Bà Nông Thị Dịp

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

- Số điện thoại: SĐT 0915615898

Bà Hoàng Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Số điện thoại: 0986779072

5.Phòng Quản lý xây dựng Công trình               SĐT: 3.876.950

 Ông Đào Văn Ánh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại:  0915035822

Ông Nguyễn Văn Dương

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0983475838

6. Phòng Thủy sản Kỹ thuật tổng hợp                SĐT: 3.876.953

 Bà Phạm Thị Nga

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0398384958

 Bà Phùng Thị Kim Khánh

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Số điện thoại: 0983412368.

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng đạo, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053.812.255

Email: hcthcckl@gmail.com

 Ông Nguyễn Hữu Hưng

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0914724568

 Bà Nguyễn Thị Kim Loan

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0919239356

 Ông Nguyễn Văn Bình

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0982261556

2. Chi cục Thủy lợi

Địa chỉ: Số 124, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02503.812.289

Email: cctllangson@gmail.com

 Ông Chu Văn Hải

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.812.449-0983686255

Ông Đào Hữu Nghị

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0913058671

3. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP  Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 0205 3891153

Email: chatluongls@gmail.com

Ông Nguyễn Công Hà

- Chức vụ: Phó chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.772.888-0913862616/0382931311

4. Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 0250 3891 168

 Ông Phạm Tuyến

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.891.186- 0982239181

 Ông Đặng Văn Hiến

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: SĐT 3.799.888- 0915984729

5. Chi cục Chăn nuôi và thú y

Địa chỉ: 55 Yết Kiêu p.Tam Thanh, Tp.Lạng Sơn

Máy trực: 02053870226

Email: chicucthuylangson@gmail.com

Ông Nguyễn Nam  Hùng

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.710.230-0915470678

Ông Dương Doãn Doanh

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0834882668

6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: Số 59 đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053.870542

Email: hcthccbvtv@gmail.com.vn

 Ông Sầm Ngọc Thanh

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 3.852.666- 0912207072

7. Trung tâm Khuyến nông

Địa chỉ: 98A, Ngô Quyền, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Máy trực trong giờ : 02053717726

Email: khuyennongls@gmail.com

 Ông Vũ Kỳ Nam

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:    3872534-0912681284

 Ông Lý Văn Đạo

 - Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:   3.776.086- 0984833638

8. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh  môi trường nông thôn

Địa chỉ: Phố Mai Toàn Xuân -Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053717225

Email: nshvsmtntls@gmail.com

 Ông Nguyễn Quang Huynh

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:   3.717.224-083695619

9. Ban quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

Địa chỉ: Tầng 2 Khu Liên Cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 02053812229

Email: bqlnnlangson@gmail.com

Ông Trần Quang Vinh

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:   3.812.610- 0912229282

Ông Trần Văn Lộc

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:   3.812.020- 0913905585

10. Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên

Địa chỉ: Thôn Tân Lai, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Số máy trực trong giờ: 0253. 826 789

Ông Phạm Văn Cấp

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:   3.726.288- 0984875139

 Ông Hoàng Văn Tài

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại:   0942871873

11. Ban quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn

Địa chỉ: Trạm Thuỷ sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Máy trực trong giờ: 02053.866881

Email: banquanlyrungdacdungmauson@gmail.com

 Bà Nguyễn Thùy Linh

- Chức vụ: Phó Giám đốc,

- Số điện thoại:   0976938866

12. Ban quản lý dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi các dự án nông nghiệp

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn,  xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

Ông Nguyễn Phúc Đạt

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại:  3.889.969- 0913555891

Ông Đào Văn Ánh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0915035822