Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 18 May 2018
 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
  Điện thoại: 02053.870.353    
  FAX: 02053.874.140      
  Email: vpsonongnghiepls@gmail.com    
         
BAN GIÁM ĐỐC
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Lý Việt Hưng Giám đốc 3.872.124 0912.327.424
2 Nguyễn Phúc Đạt Phó Giám đốc 3.889.969 0913.555.891
3 Đinh Thị Thu Phó Giám đốc 3.879.666 0984.858.955
4 Vũ Văn Thịnh Phó Giám đốc 3.872.123 0988.984.234
         
  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:    
         
VĂN PHÒNG
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Quang Hòa  Chánh văn phòng  3.876.951 0983.008.612
2 Phạm Thị Ninh Phó Chánh văn phòng 3.870.353 0949.014.842
3 Bế Thanh Hòa Phó Chánh văn phòng 3.892.688 0942.545.008
4 Mai Ngọc Ánh Văn thư 3.789.599 0356.061.157
         
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng 3.876.949 0912.237.564
2 Nguyễn Văn Bình Phó Trưởng phòng nt 0982.261.556
         
PHÒNG KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Đào Trọng Dũng Trưởng phòng 3.871.010 0913.596.393
2 Nông Thị Dịp Phó Trưởng phòng 3.874.391 0915.615.898
3 Hoàng Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng 3.874.391 0986.779.072
         
THANH TRA SỞ
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Vy Quang Kỷ Chánh thanh tra 3.876.952 0982.909.934
         
         
PHÒNG THỦY SẢN- KỸ THUẬT TỔNG HỢP
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Thị Nga Trưởng phòng 3.876.953 0398.384.958
         
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Đào Văn Ánh Trưởng phòng 3.876.950 0915.035.822
         
         
  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:    
         
CHI CỤC KIỂM LÂM
         
  Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng đạo, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ:  02053.812.255    
  Email: hcthcckl@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Hữu Hưng Chi cục trưởng   0914.724.568
2 Nguyễn Thị Kim Loan  Phó Chi cục trưởng 3.887.887 0912.239.356
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Trần Thu Hiền Phó trưởng phòng (Ptr) 3.810.904 0982.536.352
4 Chu Minh Hóa Văn thư 3.812.255 0988.870.599
         
         
 CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: Số 124, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 02503.812.289    
  Email: cctllangson@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại  
      Cơ quan Di động
1 Chu Văn Hải Chi cục trưởng 3.812.499 0983 686 255
2 Đào Hữu Nghị Phó chi cục trưởng   0913 058 671
   Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng chống thiên tai)      
3 Nông Văn Thiên Phó trưởng phòng 3.812.700 0915 905 862
4 Nông Thị Hồng Hà Chuyên viên (văn thư) 3.812.289 0963 039 522
         
         
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
         
  Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP  Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 0205 3891153    
  Email: chatluongls@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1        
2 Nguyễn Mạnh Hà Phó chi cục trưởng 3.876.588 0982.669.599
3 Nguyễn Công Hà Phó chi cục trưởng 3.772.888 0913862616- 0382931311
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
4 Hà Thị Thu Hiền Chuyên viên (Văn thư) 3.891.153 0914.282.366
         
         
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 0250 3891 168    
  Email:       
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Tuyến Chi cục trưởng 3.891 186 0982.239.181
2 Đặng Văn Hiến Phó chi cục trưởng 3.799 888 0915.984.729
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Vi Văn Diệu Trưởng phòng 3.891 186 0985.658.818
         
         
         
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
         
  Địa chỉ: 55 Yết Kiêu p.Tam Thanh, Tp.Lạng Sơn  
  Máy trực: 02053870226    
  Email: chicucthuylangson@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Nam Hùng Chi cục trưởng   0961 385 888
2 Dương Doãn Doanh Phó Chi cục trưởng   0834.882.668
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
2 Đàm Thị Phương Mai Trưởng phòng 3 870 226 0975 688 989
3 Nguyễn Mai Linh Văn thư 3 870 226 0983 119 770
         
         
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
         
  Địa chỉ: Số 59 đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn  
  Số máy trực trong giờ: 02053.870542    
  Email: hcthccbvtv@gmail.com.vn    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Hoàng Thị Ái Quyền Chi cục trưởng 3 868 126 0948022426
2 Sầm Ngọc Thanh Phó chi cục trưởng 3 853 666 0912207072
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Bùi Công Anh Phó trưởng phòng 3 870 542 0982827505
         
         
         
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: 98A, NGÔ QUYỀN, ĐÔNG KINH, LẠNG SƠN  
  Máy trực: 02053717726    
  Email: khuyennongls@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
         
2 Vũ Kỳ Nam Phó Giám đốc   0912.681.284
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Nguyễn Mạnh Linh Trưởng phòng 3 717 726 0987.459.275
4 Nguyễn Minh Hướng Văn thư 3 871 066 0972.924.796
         
         
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
         
  Địa chỉ: Phố Mai Toàn Xuân -Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ:  02053717225    
  Email: nshvsmtntls@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Quang Huynh Giám đốc 3 717 224 0983.695.619
  Phòng Hành chính-Tổ chức      
2 Hoàng Thị Chuyên  Phụ Trách phòng
kiêm VT
3 717 225 0385.906.531
         
         
BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG MẪU SƠN
         
  Địa chỉ: Trạm Thuỷ sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
  Máy trực: 02053.866881    
  Email: banquanlyrungdacdungmauson@gmail.com  
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thuỳ Linh Phó giám đốc   0976 938 866
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
2 Nông Thị Lan Anh Kế toán 5.3866.991 0982 246 808
3 La Thị Ngoan Văn thư   0356 273 960
         
         
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
         
  Địa chỉ: Tầng 2 Khu Liên Cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 02053812229    
  Email: bqlnnlangson@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Trần Quang Vinh Giám đốc 3 812 610 0912 229 282
2 Trần Văn Lộc Phó Giám đốc 3 812 020 0913 905 585
  Phòng Hành chính-Tổng hợp    3 812 229  
3 Lý Hoàng Yến Văn thư   0972 081 026
         
         
BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN
         
Địa chỉ: Thôn Tân Lai, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn   
Số máy trực trong giờ: 0253. 826 789    
Fax:        
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Văn Cấp Phó giám đốc  3.726.288 0984.875.139
  Phòng Hành chính- Tổng hợp      
2 Hoàng Văn Tài Trưởng phòng 3.726.656 0942.871.873
3 Hoàng Thị Sinh Viên chức, hành chính 3.726.266 0399.399.085