Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Submitted by Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn on 17 July 2015
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1211/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Tập tin đính kèm Size
T7-Danh muc du an thu hut dau tu theo ND 210.xls 37 KB