Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Submitted by on 26 October 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
110/GM-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành