Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Submitted by on 10 March 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
42/KH-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành