Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn on 4 June 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1009 /SNN-CNTY
Ngày ban hành
Ngày ban hành