Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 8 June 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1035 /SNN-TSKTTH
Ngày ban hành
Ngày ban hành