Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Submitted by on 7 September 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
99/TB-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Tập tin đính kèm Size
TB thay doi thoi gian HN so ket 9 thang.pdf 541.22 KB