Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hỗ trợ chứng nhận VietGAHP cho 2 cơ sở chăn nuôi

          Sáng ngày 10/11, tại xã Bắc Lãng huyện Đình Lập và xã Tú Mịch huyện Lộc Bình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao Giấy chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho 2 Hợp tác xã chăn nuôi gia cầm, thủy cầm. Tham dự lễ trao Giấy chứng nhận VietGAHP chăn nuôi có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đình Lập và huyện Lộc Bình, lãnh đạo UBND xã Bắc Lãng huyện Đình Lập, UBND xã Tú Mịch huyện Lộc Bình