Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI)

Ngày 23/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022,  triển khai nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI). Tham dự hội  nghị có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ trì); Lãnh đạo và công chức các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Thủ trưởng các Phòng, Trạm, Hạt, Đội thuộc các Chi cục trực thuộc; Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Cán bộ đầu mối thực hiện TTHC tại các Chi cục; công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhật – Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên nghiên cứu Indochina Survey.

(Đ/c Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở  đã quán triệt đây là hội nghị rất quan trọng, lần đầu tiên Sở tổ chức hội nghị và mời chuyên gia tư vấn, qua hội nghị nhằm phân tích, đánh giá, xác định các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện chỉ số DDCI bị giảm điểm trong năm 2022; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ các chỉ số DDCI; xác định các giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả đánh giá DDCI trong thời gian tới; tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vì sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.